Nasza rada

Rada Programowa Neviscope

Jesteśmy dumni, że możemy Was przywitać na tym wyjątkowym forum, które skupia wybitnych naukowców, lekarzy oraz specjalistów w dziedzinie dermatologii i badań znamion skórnych. Naszą misją jest promowanie zaawansowanych technologii oraz najnowszych osiągnięć naukowych związanych z diagnostyką zmian skórnych, w szczególności przy użyciu urządzenia „Neviscope”.

W dzisiejszych czasach obserwujemy wzrost znaczenia wczesnej diagnostyki zmian skórnych, a także coraz większą świadomość społeczną dotyczącą znaczenia dbania o zdrowie skóry. Dlatego też stworzenie Rady Programowej „Neviscope” stanowi naturalną konsekwencję naszej pasji do poprawy dostępu do skutecznych narzędzi diagnostycznych oraz poszerzenia wiedzy na temat badań znamion skórnych.

Pragniemy, aby strona rada programowa „Neviscope” stała się miejscem, gdzie naukowcy, lekarze oraz pasjonaci dermatoskopii mogą dzielić się swoimi badaniami, doświadczeniami i pomysłami. Chcemy tworzyć mosty łączące świat nauki i praktyki medycznej, aby skutecznie przeciwdziałać problemom związanym z chorobami skórnymi.

Przewodnicząca Rady Programowej Neviscope

Prof. dr hab.n. med. i n. o zdr. Irena Walecka, MBA

jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, ukończyła  studia podyplomowe w zakresie zarządzania w warunkach rynku europejskiego na Politechnice Częstochowskiej, studia podyplomowe Master of Business Administration w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, posiada specjalizację z zakresu dermatologii i wenerologii, specjalizację z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej oraz zdrowia publicznego. Pełni funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w PIM MSW w Warszawie, jest konsultantem wojewódzkim dla województwa mazowieckiego w dziedzinie dermatologiii wenerologii. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), oraz członkiem założycielem i Wiceprezesem Zarządu Polskie Towarzystwa Zapalnych Chorób Autoimmunologicznych.     Jest także członkiem Europejskiej i Amerykańskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Od wielu lat prowadzi studia podyplomowe z medycyny estetycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Czynnie uczestniczy w wielu zjazdach, sympozjach i szkoleniach zarówno polskich jak i zagranicznych z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej.

Przewodniczący Rady Programowej Neviscope

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Witold Owczarek

jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,  a także Zarządzania Innowacją w Sektorze Zdrowia Akademii Leona Koźmińskiego (2013), jest specjalistą  w zakresie dermatologii i wenerologii,  kierownikiem Kliniki Dermatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Od roku 2023 pełni funkcję  konsultanta krajowego w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Od  2016 roku jest członkiem zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jest także członkiem Europejskiej i Amerykańskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Czynnie uczestniczy w wielu zjazdach, sympozjach i szkoleniach zarówno polskich jak i zagranicznych z zakresu dermatologii i dermatologii onkologicznej.

dr n. med. i n. o zdr. Piotr Sobolewski

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz absolwent studiów podyplomowych: Medycyna Estetyczna dla Lekarzy na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.  Wykładowca na kierunku Medycyna Estetyczna dla Lekarzy przy WUM w Warszawie. Kierownik Centrum Dermatochirurgii i Nowotworów Skóry oraz Centrum Nieinwazyjnej Diagnostyki Chorób Skóry Kliniki Dermatologii PIM MSWiA w Warszawie

Na co dzień jako specjalista dermatologii i wenerologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób skóry, w tym leczenia zabiegowego. Głównym obszarem zainteresowań jest onkologia dermatologiczna – nieinwazyjna diagnostyka obrazowa chorób nowotworowych skóry oraz leczenie chirurgiczne i niechirurgiczne zmian skórnych (krioterapia, laseroterapia, elektrochirurgia).

Dr hab. n. med i n. o zdr., inż. Piotr Regulski

W 2010 roku ukończył studia na kierunku lekarsko-dentystycznym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w 2011 uzyskał tytuł inżyniera na Politechnice Warszawskiej, w 2014 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Warszawski Uniwersytecie Medycznym, w 2023r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pracował w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorem ponad 30 artykułów i ponad 20 wystąpień zjazdowych. Działalność naukowa i badawcza obejmuje zakres zagadnień związanych z metodami przetwarzania obrazów medycznych, algorytmów adaptacyjnych głębokiego uczenia, ze szczególnym uwzględnieniem badań dermatologicznych, tomografii rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej (w tym wiązką stożkową), badań ultrasonograficznych, skanów 3D i innych. Kierownik Pracowni Obrazowania Cyfrowego i Wirtualnej Rzeczywistości .

dr inż. Arkadiusz Tadeusz Kuś

 

W 2017 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Od 2012 absolwent studiów magisterskich na Wydziale Mechatroniki, Politechnika Warszawska, kierunek Automatyka i Robotyka, specjalność Inżynieria Fotoniczna

Doświadczenie zawodowe:

Od czerwca 2018: Instytut Mikromechaniki i Fotoniki, Politechnika Warszawska, stanowisko adiunkta

Projekty i osiągnięcia:

Opracowanie techniki rozszerzonej głębi ostrości w wideodermatoskopie z wykorzystaniem fazowej maski z PMMA

Praca nad tomografem holograficznym ze skanowaniem długością fali w bliskiej podczerwieni

Projekt i budowa lunety do pracy w podczerwieni (8-12um)

Opracowanie kompaktowego kondensora tomograficznego (układ 4f) do pracy z immersją wodną

Badania nad tomografem holograficznym pracującym ze zwierciadłem typu MEMS